Stu­gor­na fort­sät­ter va­ra till­håll

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Det har gått ett år se­dan Skans­ka sat­te upp stäng­sel kring som­mar­stu­gor­na på Falk­ber­get, men i öv­rigt har ing­et hänt. Nu har kom­mu­nen trött­nat på att se stu­gor­na för­fal­la och tit­tar där­för på vad de har för lag­li­ga rät­tig­he­ter att age­ra.

– Vi för en di­a­log med dem men det här är an­tag­li­gen in­te den mest pri­o­ri­te­ra­de frå­gan för Skans­ka. Om de in­te är be­red­da att age­ra får vi kö­ra myn­dig­hets­vä­gen i stäl­let, sä­ger Oscar Ny­strö­mer (M), ord­fö­ran­de i kom­mu­nens mil­jö- och bygg­nads­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.