Park­sköt­sel

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

■ EN del som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, men in­te ma­jo­ri­te­ten, har ta­git upp spe­ci­fikt är park­sköt­sel. De har av­satt 3,3 mil­jo­ner kro­nor ex­tra som en ni­vå­hö­jan­de åt­gärd för städ­ning och sköt­sel av ge­men­sam­ma ytor.

■ – Jag tror att när mil­jön blir säm­re sän­der det en sig­nal om att jag in­te be­hö­ver bry mig om den här plat­sen. Det blir en nedåt­gå­en­de spi­ral. Vi mås­te kun­na skö­ta vå­ra par­ker och grön­om­rå­den, sä­ger Fred­die Lun­dqvist (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.