Smi­ta­re döms

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

En Sol­len­tu­na­bo döm­des pre­cis i tings­rät­ten för obe­hö­rigt av­vi­kan­de från tra­fi­ko­lycks­plats. Det ef­ter att han tap­pat kon­trol­len över sitt for­don, kört upp på en trot­to­ar och där kol­li­de­rat med två män­ni­skor. Han läm­na­de se­dan plat­sen ut­an att kon­trol­le­ra hur det gått för dem. Straf­fet blir 40 dags­bö­ter á 210 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.