För­sko­la och sko­la

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

■ BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN får av ma­jo­ri­te­ten 18 mil­jo­ner ex­tra, för att hö­ja för­sko­le­check och skol­peng.

■ SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA tyc­ker in­te att det räc­ker, ut­an har i sin skugg­bud­get gett barn- och ungdomsnämnden yt­ter­li­ga­re 11 mil­jo­ner, för att yt­ter­li­ga­re kun­na hö­ja check och peng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.