Ratt­fyl­le­ri­in­sats fre­dag och lör­dag kväll/natt i om­rå­de Nord i hel­gen. Kol­le­gor­na för­hind­ra­de fort­satt färd/ rap­por­te­ra­de 39 st RF/dro­gRF.

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Emil An­ders­son, Lo­kal­po­lis­chef för Sol­len­tu­na@ EmilAn­ders­son_, på Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.