MER Tek­nis­ka de­tal­jer

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

■ SÅ HÄR skul­le lin­ba­nan (i den långa ver­sio­nen) kun­na se ut en­ligt utred­ning­en: ■ LÄNGD: 3294 m ■ AN­TAL KABINER: 79 ■ PASSAGERARE PER KABIN: 10

■ MAXHASTIGHET: 21,6 km / h ■ RESTID från Hägg­vik till Sö­der­sät­ra: 11,8 mi­nu­ter ■ TID mel­lan var­je gon­dol: 20 se­kun­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.