Ett på­se­ri för mil­jön

Vi i Sollentuna - - Insandare -

Vi ska tän­ka på mil­jön. Helt rätt. Dags att be­ta­la för al­la plast­på­sar vi fyl­ler med ar­tik­lar från hund­ra­tals bu­ti­ker. Det gör jag så gär­na. Men in­te om det finns re­klam­tryck på.

Jag vill ab­so­lut in­te be­ta­la för att va­ra en vand­ran­de re­klam­skylt för di­ver­se bu­ti­ker.

Låt i stäl­let på­sar­na stolt­se­ra med mil­jötänk av oli­ka slag.

Och själv­klart ska in­täk­ter­na från på­sar­na gå till mil­jön.

På så sätt blir vi al­la mil­jönä­rer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.