Som­mar i Pots­dam

Vi i Sollentuna - - Insandare -

Se­mi­na­ris Se­e­ho­tel i Nord­tyskland Det 4-stjär­ni­ga ho­tel­let har en helt unik be­lä­gen­het vid bräd­den av Temp­li­ner­sjön i nord­tys­ka Pots­dam. Här kan du bland an­nat kopp­la av i ho­tel­lets well­nes­sav­del­ning med swim­ming­pool. Har du lust att upp­le­va se­värd­he­ter­na i Pots­dam, med mer än 20 min­nes­mär­ken på UNESCOs världs­arvs­lis­ta, är det ba­ra att hop­pa om­bord på en av tax­i­bå­tar­na som läg­ger till vid ho­tel­lets egen båt­bryg­ga – en­kelt och lätt kom­mer du vat­ten­vä­gen för­bi någ­ra av top­pattrak­tio­ner­na. Och se­värd­he­ter i Pots­dam finns det gott om, sta­den är ett him­mel­ri­ke för den kul­tur- och histo­ri­e­in­tres­se­ra­de. Pots­dam är främst känd för sitt arv som ti­di­ga­re re­si­dens­stad i Preus­sen med ett stort an­tal slott och par­kan­lägg­ning­ar. Se t.ex. prakt­slot­tet Sans­sou­ci (6 km).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.