Sol­len­tu­na | He­le­nelund Besvärs­bac­ken 8

Vi i Sollentuna - - Bostad -

Nu änt­li­gen finns en möj­lig­het att ska­pa ett dröm­hus i ett lugnt vil­la­om­rå­de. En trev­lig upp­vux­en tomt med sto­ra gröny­tor på var­de­ra si­da ger en pam­pig käns­la. En char­mig 1 ½-plans vil­la med käl­la­re som är be­hov av kär­lek och om­sorg. Ett bo­en­de som er­bju­der er so­ci­a­la ytor, fler­ta­let sov­rum samt en un­der­bar al­tan att nju­ta på, när gäs­ter­na är på be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.