Sol­len­tu­na | Vä­sjön Snug­ga­vä­gen 16

Vi i Sollentuna - - Bostad -

Fan­tas­tisk sjö­tomt om he­la 2000 kvm i po­pu­lä­ra Vä­sjön! To­tal­re­no­ve­rat och topp­fräscht hus med svårsla­gen ut­sikt. Här kan ni nju­ta av sol he­la da­gen och de all­ra vack­ras­te sol­ned­gång­ar­na över vatt­net. Här finns även en vedel­dad ba­stu med ut­sikt mot bryg­gan, ett prak­tiskt gäst­hus och för­råds­hus. I an­slut­ning till tom­ten finns sto­ra na­tur­om­rå­den med fi­na vand­rings­le­der, svamp­skog och skid­bac­ke. Här bor ni lant­ligt men än­då centralt! Möj­lig­het till fram­ti­da av­styck­nings­möj­lig­he­ter då om­rå­det är un­der stor ut­veck­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.