Po­li­sen: Fo­ta in­te olyc­kor

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

” NÄR MAM­MAN las­ta­des in i he­li­kop­tern var det många åskå­da­re som tog fram si­na te­le­fo­ner och så­väl fo­ta­de som fil­ma­de hän­del­sen. Trots att bå­de rädd­nings­per­so­nal och po­li­sen bad dem ota­li­ga gång­er att läg­ga ner te­le­fo­ner­na åk­te de snabbt upp igen.

VI BER ER att re­spek­te­ra de ska­da­de och de­ras an­hö­ri­ga på olycks­plat­ser! Fo­ta in­te. Fil­ma in­te. Lägg in­te ut på so­ci­a­la me­di­er. Det kan hän­da att an­hö­ri­ga än­nu in­te fått vet­skap om vad som hänt och att de får re­da på det på fel väg – ge­nom att lä­sa om det i tid­ning­en el­ler på so­ci­a­la me­di­er. Re­spek­te­ra att det är and­ras liv det hand­lar om. Man vet ald­rig när olyc­kan är fram­me och det kan drab­ba vem som helst”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.