Skyt­te­kung­en blir kvar

Vi i Sollentuna - - SPORT -

Han har ryk­tats bort, men nu har Christi­an Holm­blad be­stämt sig för att stan­na. För­ra sä­song­en gjor­de 25-åring­en he­la 52 po­äng för SHC, så det är en vik­tig på­skrift i lag­byg­get. Hoc­key­et­tan öst­ra bör­jar igen i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.