Som­mar på Fyn

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Mar­cus­sens Ho­tel i As­sens, Dan­mark Vill du upp­le­va Dan­marks kanske char­mi­gas­te si­da, så ska du be­sö­ka Fyn! Här hål­ler man semester i en li­ten tids­fic­ka av dansk idyll, när den är som mest även­tyr­lig och sam­ti­digt full av söt nostal­gi, på­min­nan­de om som­ma­ren hos mormor och de go­da, gam­la da­gar­na. As­sens på Fyns Lil­le­bält­s­kust är en väl­be­va­rad, gam­mal hamn­stad i Dan­mark och med bas på char­mi­ga Mar­cus­sens Ho­tel bor du mitt i köp­stads­i­dyl­len med stock­ro­sor, kul­ler­stens­be­lag­da ga­tor och små ”dock­hus” Ho­tel­lets lä­ge vid den tjär­dof­tan­de trä­båtska­jen på As­sens hamn, med ut­sikt från sol­ter­ras­sen över vi­ta se­gel på det blå vat­ten­bäl­tet, le­der dig dess­utom rakt in i histo­ri­en om stol­ta sjö­fartstra­di­tio­ner och lo­ka­la vi­king­ahjäl­tar. På ho­tel­lets nya Re­stau­rant Rouly är du in­bju­den till en gast­ro­no­misk upp­le­vel­se­mid­dag, där vi­king­a­histo­ri­an mö­ter Fyns smak­ri­ka rå­va­ror i en raf­fi­ne­rad, nor­disk sma­kupp­le­vel­se. An­komst: Val­fri t.o.m. 28/8 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.