Tving­as bul­ler­skyd­da

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Vi i Sol­len­tu­na har fle­ra gång­er skri­vit om Tal­lås­vä­gen i He­le­nelund.

Se­dan tra­fik­plats Kis­ta bygg­des för någ­ra år se­dan har bul­ler­ni­vå­er­na för fas­tig­he­ter­na där ökat.

Kom­mu­nen har dri­vit en lång pro­cess mot Tra­fik­ver­ket för att för­må dem att bul­ler­skyd­da.

Sol­len­tu­na fick rätt i Mark- och mil­jö­dom­sto­len. Nu har be­ske­det kom­mit att näs­ta in­stans – Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len – in­te tar upp Tra­fik­ver­kets över­kla­gan­de.

– Nu kom­mer Tra­fik­ver­ket tving­as ge­nom­fö­ra de bul­ler­däm­pan­de åt­gär­der­na som de bor­de gjort från bör­jan. Grat­tis Sol­len­tu­na­bor! sä­ger Oscar Ny­strö­mer (M), ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­nads­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.