15

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

den pla­ce­ring som Sol­len­tu­na får i årets mil­jö­rank­ning från Ak­tu­ell Håll­bar­het. Det är en för­bätt­ring från för­ra årets nit­ton­de­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.