VEC­KANS ROS

Vi i Sollentuna - - INSÄNDARE - Anna-Li­sa

Tack ” Tot­te” med fru för all vän­lig­het och hjälp som ni möt­te mig med när jag på mid­som­mar­da­gen fick ett yr­se­lan­fall på väg upp till Sol­len­tu­na Cent­rum. Ni var fan­tas­tis­ka, ring­de ef­ter am­bu­lans, höll mig säll­skap i vän­tan på am­bu­lan­sen, gav mig näs­du­kar, lå­na­de fil­tar på pu­ben, med me­ra.

Dess­utom stan­na­de tre äld­re da­mer och frå­ga­de hur det var, och en ung kvin­na gav mig en oöpp­nad läsk. Jag blev så ta­gen av all den­na mänsk­li­ga vär­me och god­het så det över­skyl­de mi­na pro­blem. Mitt var­ma tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.