Så fick po­li­sen bukt med kri­mi­na­li­te­ten

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

Eds­berg har bl­vit lug­na­re. Or­sa­ken är bland an­nat att fy­ra kri­mi­nel­la från Sol­len­tu­na dömts till fäng­el­setraff. Brot­ten har be­gåtts i söd­ra Stock­holm, men Sol­len­tu­nas po­li­ser har del­ta­git ak­tivt i ut­red­ning­ar­na.

– Det finns fle­ra kri­mi­nel­la nät­verk i Sol­len­tu­na men i Eds­berg är det här det mest ton­gi­van­de, sä­ger Emil Andersson, lo­kal­po­lis­chef i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.