ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA -

... skrev vi om qi­gong för se­ni­o­rer i Eds­bergspar­ken, ett bra sätt att få igång krop­pen och sam­ti­digt hit­ta nya vän­ner.

FOTO: FE­LI­CIA KARLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.