90-åring vann hem­tjänst­t­vist

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

En nit­tio­å­rig Sol­len­tu­na­bo har fått sin hem­tjänst kraf­tigt nersku­ren av kom­mu­nen. Hen­nes mor­gon­hjälp har sku­rits ner från 45 till 15 mi­nu­ter per dag. För in­köp/ären­det fick hon ti­di­ga­re 60 min två gång­er i vec­kan, vil­ket nu sku­rits ner till 30 mi­nu­ter en gång i vec­kan.

Städ­ning­en har sku­rits ner från 90 till 60 mi­nu­ter, två gång­er i må­na­den. Ti­den för so­ci­al och fy­sisk ak­ti­vi­tet har sku­rits ner från tio till tre tim­mar per vec­ka.

Kvin­nan över­kla­ga­de de nerskur­na ti­der­na och fick rätt av för­valt­nings­rät­ten, som sä­ger att de in­te ser att hen­nes be­hov av hjälp ska ha mins­kat se­dan hon fick dem be­vil­ja­de.

FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.