MER Cyk­ling ut­an ål­der

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

■ DEN ide­el­la verk­sam­he­ten Cyk­ling ut­an ål­der star­ta­des i Kö­pen­hamn 2013.

■ PER­SO­NAL el­ler vo­lon­tä­rer tar ut bo­en­de på äldre­bo­en­den på en cy­kel­tur i spe­ci­al­bygg­da tre­hju­li­ga el­cyklar för att de ska få frisk luft och nya sy­nin­tryck.

■ PRO­JEK­TET är även igång i Helsing­borg, Lin­kö­ping, Mal­mö, Stock­holm, Sund­by­berg och Uppsa­la.

■ MER in­for­ma­tion finns på cyk­lingu­ta­nal­der.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.