MER Dra­kar­na

Vi i Sollentuna - - DET HÄNDER -

ÅRETS kurs var ge­men­sam för Sol­len­tu­na, Upplands Väsby och Sig­tu­na kom­mun. Pa­ne­len be­stod av An­na C an­ter från Väs by Ny fö­re­ta­gar­cent­rum, Marie W es­ter från ar­bets­mark­nads­en­he­ten i Sol­len­tu­na och An­des Wink, nä­rings­livs­chef i Upplands Väsby. Ef­ter ett tag an­slöt även An­ders Bju­hr, ut­veck­lings­stra­te­gin om ut­bild­ning och ar­bets­mark­nad i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.