FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

... var 16-åri­ge Leo Wåg­berg hem­ma till­sam­mans med mam­ma Linn och lil­la­sys­ter Stel­la. Ett år dess­förin­nan svä­va­de Leo mel­lan liv och död, ef­ter en ka­no­to­lyc­ka på Sol­len­tu­na för­sam­lings kon­fir­ma­tions­lä­ger.

FOTO: LEIF OLDENBURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.