Oskyl­digt miss­tänkt er­sätts

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

En per­son med ad­vo­ka­tom­bud i Sol­len­tu­na satt fri­hets­be­rö­vad men fri­a­des se­na­re från miss­tan­kar.

Nu har ju­sti­ti­e­kans­lern be­slu­tat att han ska kom­pen­se­ras eko­no­miskt för för­lo­rad ar­betsin­komst un­der ti­den han satt häk­tad.

Han har re­dan fått en er­sätt­ning på 6 500 kro­nor för li­dan­de för att han satt fri­hets­be­rö­vad.

Den be­gä­ran om för­lo­rad ar­betsin­komst som la­des fram på 4 080 kro­nor av­slogs först. Men nu ger allt­så ju­sti­ti­e­kans­lern ho­nom rätt.

Som be­vis för att han för­lo­rat in­komst la­des lö­ne­spe­ci­fi­ka­tion och in­tyg från ar­bets­gi­va­re fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.