Skö­na Jön­kö­ping vid Vät­tern

Vi i Sollentuna - - Bostad -

Cla­ri­on Col­lec­tion Ho­tel Victo­ria i Små­land Ho­tel­let lig­ger i hjär­tat av Jön­kö­ping, sta­den vid Vät­terns blan­ka spe­gel och är per­fekt för en av­kopp­lan­de mi­ni­se­mes­ter. Ho­tel­let är be­lä­get i en ståt­lig bygg­nad från 1882, med sin helt egen själ och at­mo­sfär. Här bor du med ett centralt lä­ge nä­ra Cen­tral­sta­tio­nen (250 m) och Vät­tern (250 m), med sta­dens café­er, se­värd­he­ter och shop­ping­möj­lig­he­ter all­de­les runt hör­net. Sta­den kal­las ock­så för Golf­kö­ping, då det finns in­te mind­re än 8 oli­ka golf­ba­nor att väl­ja mel­lan i om­rå­det, ta t.ex. en run­da golf på A6 Golf­klubb (5,5 km) som er­bju­der 3 oli­ka ba­nor med to­talt 27 hål . Gör en ut­flykt till Grän­na (39 km) och här­i­från kan du ta fär­jan över till Vi­singsö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.