Spor­ten tog in­te se­mes­ter

Vi i Sollentuna - - Sidan 1 - FOTO: JAKOB BIRGERSSON

Tvil­ling­ar­na Su­san­na och Kristi­na Thu­rin har haft en fan­tas­tisk som­mar. De 24-åri­ga syst­rar­na har näm­li­gen vun­nit tre tit­lar på Sve­ri­getou­ren. In­nan sä­song­en ha­de de ing­en se­ger ihop som duo. Av ba­ra far­ten kom de även fy­ra på en Eu­ro­pa­tour­täv­ling i Ung­ern.

Men den störs­ta fram­gång­en sked­de den gång­na hel­gen på Fal­ken­bergs strän­der. Du­on gick in som fa­vo­ri­ter på SM och de pal­la­de för tryc­ket. Ge­nom 2-0 i set i fi­na­len kan nu syst­rar­na Thu­rin, för förs­ta gång­en, ti­tu­le­ra sig som SM-vin­na­re. En fin skalp på Skrea strand av Sol­len­tu­natje­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.