SVK pre­ste­ra­de starkt på be­achen

Vi i Sollentuna - - Sport -

Sol­len­tu­na vol­ley­boll­klubb ha­de många lag på plats i Falkenberg, där be­ach­vol­ley-SM av­gjor­des. Fak­tiskt flest lag av al­la klub­bar i Sve­ri­ge. Och det gick dess­utom bra för SVK. Den lo­ka­la vol­ley­boll­klub­ben fick med sig fem me­dal­jer hem, för­de­la­de på två sil­ver och tre brons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.