Över­kla­gar dom för två mord

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Åkla­ga­ren över­kla­gar do­men för den man som kniv­s­kar två an­hö­ri­ga till döds den 27 ju­ni i fjol.

Man­nen döm­des av At­tun­da tings­rätt till rätts­psy­ki­a­trisk vård med sär­skild ut­skriv­nings­pröv­ning, plus ska­de­stånd på bland an­nat 100 000 kro­nor var till and­ra an­hö­ri­ga.

– Straff­vär­det för brot­ten är myc­ket högt och mot­sva­rar livs­tids fäng­el­se. På grund av man­nens all­var­li­ga psy­kis­ka stör­ning döms han till rätts­psy­ki­a­trisk vård, sä­ger Lennart Christi­an­son, chefs­råd­man vid At­tun­da tings­rätt, i ett press­med­de­lan­de.

Åkla­ga­ren som har över­kla­gat do­men yr­kar på att man­nen i stäl­let ska dö­mas livs­tids fäng­el­se, på grund av ”syn­ner­li­ga skäl”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.