Sol­len­tu­na | Vi­by Lil­la Sling­an 36

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

På en lugn åter­vänds­ga­ta med sjö­ut­sikt fin­ner ni den­na fan­tas­tis­ka vil­la i fa­mil­jei­dyl­len Vi­by. Bo­sta­den bju­der bland an­nat på ett ny­re­no­ve­rat kök från Bal­lings­löv (-17), nya yt­skikt (-17), fy­ra sov­rum­med möj­lig­het till två yt­ter­li­ga­re och sto­ra, fi­na säll­skapsy­tor. Fan­tas­tisk träd­gårds­tomt med sol från mor­gon till kväll, ter­rass med utsikt över sjön Ra­va­len och ga­rage med se­pa­rat för­råd. Ett hem för den med höga krav på sitt bo­en­de som mås­te upp­le­vas! Varmt väl­kom­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.