4:a Sol­len­tu­na | Sol­len­tu­na Cent­rum Blåkloc­ke­vä­gen 9

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

Triv­sam 4:a med centralt lä­ge och på­kos­ta­de till­val. Färg­stark lgh med hem­trev­lig känsla. Bra plan­lös­ning med se­pa­rat kök och var­dags­rum men än­då ljus och öp­pen. My­sig bal­kong som tack va­re en in­gla­sad vägg fun­ge­rar som ute­rum. Gott om för­va­ring. Klk. Sent till­trä­de är möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.