Hägg­vik En­tré tar över ef­ter Stin­sen

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE -

Al­ma Pro­per­ty Part­ners har köpt fas­tig­he­ten Hägg­vik En­tré. En­ligt nya ägar­na kom­mer de att ta över mark­na­den ef­ter Stin­sen. De tror ock­så att det gam­la köp­cent­ret kom­mer att bli bo­stä­der.

– Jag ba­ra ob­ser­ve­rar och drar slut­sat­ser. Köp­cent­ret går in­te runt och det sål­des ny­li­gen till ett fö­re­tag som ar­be­tar med bo­stä­der, sä­ger Slo­an Wob­be­king, de­lä­ga­re och vd på Al­ma Pro­per­ty Part­ners.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.