Nya p-reg­ler

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Nu in­förs tids­be­grän­sad par­ke­ring i väst­ra Sil­ver­dal. Ga­tor­na som be­rörs är Jo­han­nes­bergs­vä­gen, Tal­lal­lén, Jo­han­nes­bergs­plan samt Mar­gre­te­borgs­vä­gen.

Den nya tids­be­gräns­ning­en blir tolv tim­mar i följd, med ser­vice­dag un­der vin­ter­halv­å­ret. Om­skylt­ning på­bör­jas mån­dag 21 augusti. Re­gle­ring­en bör­jar gäl­la från 4 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.