240 000

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

KRO­NOR. Så myc­ket fick Pfi­zer – med hu­vud­kon­tor i Sol­len­tu­na – be­ta­la i bö­ter, ef­ter att ha läm­nat in ett an­bud som bland an­nat in­ne­höll miss­vi­san­de in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.