För­lust mot En­kö­ping

Vi i Sollentuna - - SPORT -

Pre­miä­ren för hoc­key­et­tan öst­ra när­mar sig och Sol­len­tu­na HC drog för­ra vec­kan igång med si­na trä­nings­mat­cher. Som bruk­ligt på för­sä­song­en möt­te SHC En­kö­ping. Ons­da­gens kamp slu­ta­de med för­lust 2-5. Sä­song­en star­tar i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.