Två spe­la­re för­stär­ker RIS

Vi i Sollentuna - - SPORT -

Ro­te­bro IS IBK har för­stärkt la­get in­för di­vi­sion 1-spe­let i vin­ter. Det rör sig Jo­nat­han Se­gerlund och Alex­an­der Rönnlund. Bå­da kom­mer från Duv­bo IK (div 2). Dess­utom har klub­ben gjort fle­ra vik­ti­ga kon­trakts­för­läng­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.