Dags för NOW

Vi i Sollentuna - - SPORT -

På sön­dag är det dags för and­ra upp­la­gan av Norr­vi­ken Open Wa­ter, NOW. An­mä­lan är stängd men det finns möj­lig­het till ef­teran­mä­lan till nå­gon av klas­ser­na. För­ra året kom 130 sim­ma­re till start. Hu­vud­lop­pet 2016 vanns av Hu­go Eriks­son, 18, från Edsvi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.