Po­lo – snart en Golf

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Volks­wa­gen har pre­sen­te­rat sjät­te ge­ne­ra­tio­nen av små­bi­len Po­lo. Tack va­re platt­for­men MQB har den bli­vit drygt åt­ta cen­ti­me­ter läng­re och är nu över fy­ra me­ter lång. Ste­get upp till Golf­klass krym­per mer och mer. Ba­ga­geut­rym­met har vux­it med 25 pro­cent och sväl­jer nu 350 li­ter. Au­tobroms är stan­dard och till Sve­ri­ge kom­mer tre ben­sin­mo­to­rer, en die­sel­mo­tor och även en gas­dri­ven va­ri­ant. Sälj­start i ju­li/augusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.