Unik RR med yacht­käns­la

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

Rolls-Royce Swep­tail är den en­da bi­len i sitt slag. Kö­pa­ren är en väl­be­ställd her­re med lyxy­ach­ter som in­tres­se och har själv va­rit med och de­sig­nat bi­len. En­ligt The Te­le­graph upp­gick pri­set till tio mil­jo­ner pund, vil­ket gör den till dy­ras­te ny­till­ver­ka­de bi­len nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.