Sol­len­tu­na | Få­gelsång­en Al­strö­mer­vä­gen 45

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

Med ett centralt lä­ge i Sol­len­tu­na, fin­ner ni det­ta ked­je­hus med fri­köpt tomt till sa­lu! Ett bo­en­de som er­bju­der er en väl­kom­nan­de fram­si­da med ute­plats, garage in­till hu­set samt ett in­gla­sat ute­rum mot den in­syns­fria bak­si­dan. Ett stort plus är den un­der­ba­ra bal­kong­en. Allt för att he­la fa­mil­jen skall tri­vas. Varmt väl­kom­men hem!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.