3:a Sol­len­tu­na | Te­gel­ha­gen Skogs­torps­vä­gen 286

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

En smak­fullt re­no­ve­rad 3:a (möj­lig 4:a) där en­trén lig­ger i mark­plan vil­ket ger trev­lig rad­hus­käns­la. Ga­vel­lä­get ger triv­sam vy över kvar­te­ret från bal­kong­en. Om­rå­det har pool och en lek­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.