Knark på gård

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

Per­so­nal på för­sko­lan Biku­pan hit­ta­de en för­mid­dag i au­gusti en på­se med nar­ko­tikapre­pa­rat på går­den. Po­lis till­kal­la­des och på­sen togs hand om. När två pe­da­go­ger se­na­re stäng­de för­sko­lan blev de hotade av två maske­ra­de yng­re män som skrek att de skul­le ha på­sen. De blev hot­ful­la och släng­de en flas­ka på de­ras bil så att ru­tan kros­sa­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.