Sol­len­tu­na | Töj­nan, Tu­re­berg Rå­djurs­sti­gen 7

Vi i Sollentuna - - BOSTAD -

Väl­kom­men att bo i po­pu­lärt om­rå­de i hjär­tat av Sol­len­tu­na. Pro­me­na­dav­stånd till pen­del­sta­tion, af­fä­rer och sko­lor. Per­fekt för fa­mil­jen! Ett väl­pla­ne­rat bo­en­de som er­bju­der ga­rage in­till hu­set och trev­lig en­tré­si­da med trädäck i ett per­fekt söderläge. Två hel­kak­la­de bad­rum på var­de­ra plan, 3- 4 sov­rum, stort var­dags­rum med ut­gång till en här­lig ute­plats. Ljust kök med ac­cess till tvätt­stu­ga. Ett rad­hus som ni drömt om. Varmt väl­kom­men på vis­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.