Se­ri­en igång för Emi­lia

Vi i Sollentuna - - Sport -

Ro­te­brotje­jen Emi­lia Ram­boldt har nu bör­jat SDHL med hen­nes Lin­kö­ping. La­get har på de två in­le­dan­de mat­cher­na vun­nit en på över­tid och för­lo­rat den and­ra. På lör­dag bör­jar bror­san Jim­my An­ders­sons sin sä­song i LHC, då de mö­ter Fär­je­stad bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.