Bu­tik på Malm­vä­gen rå­nad

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

För­ra sön­da­gen, den 1 ok­to­ber runt kloc­kan halv tio på för­mid­da­gen, in­träf­fa­de ett väp­nat rån i Sol­len­tu­na. Det var en mat­bu­tik på Malm­vä­gen i Tu­re­berg som ut­sat­tes.

Först lar­ma­des po­lis till plat­sen av ett vitt­ne, som sett rå­net. Strax där­ef­ter kom bu­ti­kens över­fallslarm till po­li­sen.

Förö­var­na var två till an­ta­let och be­väp­na­de med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål och en kniv. De fick med sig kon­tan­ter och läm­na­de se­dan plat­sen till fots.

Det fanns ef­ter rå­net inga upp­gif­ter om att nå­gon per­son bli­vit ska­dad fy­siskt. Po­li­sen ar­be­ta­de ef­ter hän­del­sen på plat­sen och spa­na­de ef­ter förö­var­na.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.