MER Plogging

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

MER in­fo finns på plog­ga.se el­ler på Fa­ce­book­si­dan plog­ga. NÄS­TA eve­ne­mang blir den 15 ok­to­ber kloc­kan 09:30 med sam­ling vid Edsviks ute­gym. Eve­ne­mang­et läggs ock­så ut på plog­gas Fa­ce­book­si­da och på Fa­ce­book­si­dan Sol­len­tu­na­tip­set. INITIATIVTAGARE till plog­ga är Erik Ahl­ström, som drog igång tren­den under årets Al­me­dals­vec­ka i Vis­by. Nu­me­ra har det spri­dit sig till ett fyr­ti­o­tal plat­ser i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.