51

Vi i Sollentuna - - NYHETER -

KRO­NOR per in­vå­na­re. Så stort var Sol­len­tu­na kom­muns bi­drag till id­rotts­för­e­ning­ar. Siff­ran för res­ten av lan­det va­ri­e­rar mel­lan 5 och 424 kro­nor, och snit­tet lig­ger på 89 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.