Nya Nis­san Le­af når läng­re

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

And­ra ge­ne­ra­tio­nen av Nis­sans helt el­driv­na bil ska kun­na ta sig 37,8 mil på en ladd­ning. Bi­len har 150 häst­kraf­ter och drivs av ett li­ti­umjon­bat­te­ri på 40 kWh.

Le­af är ut­rus­tad med Nis­sans själv­kö­ran­de sy­stem ProPi­lot som gör att bi­len kan kö­ra själv i en och sam­ma fil på mo­tor­vä­gen. Dess­utom finns ProPi­lot Park som par­ke­rar bi­len utan hjälp av mänsk­lig fö­ra­re.

Sälj­start för Le­af är i ja­nu­a­ri 2018. Nis­san be­rät­tar ock­så att det kom­mer en ver­sion med än­nu läng­re räck­vidd och hög­re mo­to­ref­fekt i slu­tet av 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.