Vol­vo byg­ger XC90 i USA

Vi i Sollentuna - - BIL & MOTOR -

To­talt in­ve­ste­rar Vol­vo mot­sva­ran­de åt­ta mil­jar­der svens­ka kro­nor i fa­bri­ken som nu hål­ler på att byg­gas i South Ca­ro­li­na, USA. An­ta­let an­ställ­da kom­mer att va­ra näs­tan 4 000 när pro­duk­tio­nen star­tar 2018. Först ut är näs­ta ge­ne­ra­tion S60 och från och med 2021 ska nya Vol­vo XC90 ock­så till­ver­kas där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.