ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

... för­be­red­de sig jul­be­lys­nings­fa­na­ti­kern och M-po­li­ti­kern Tho­mas Ar­den­fors för tv-pro­gram­met Jul­kam­pen, som sän­des i Ka­nal 5. För i år har han re­dan bör­jat pyn­ta. ”Om jag ska hin­na bli klar till dess så mås­te jag bör­ja nu. Spe­ci­ellt ef­tersom att min fa­milj har noll och ing­et in­tres­se av att coacha mig i det­ta så är jag helt ’on my own’”, sä­ger han till Sve­ri­ges Ra­dio P5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.