EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

LÄSARBILD. En av vå­ra lä­sa­re har lagt upp en bild på ”Kom­mun­hu­set och li­te fåg­lar” på vår Fa­ce­book­si­da. Ni lä­sa­re får gär­na läg­ga upp fler bil­der från kom­mu­nen, el­ler mai­la dem på re­dak­tion@vi­i­sol­len­tu­na.se. FOTO: MA­RIE-LOUISE HOLMQVIST

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.