För­änd­ring­ar i buss­tra­fi­ken

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Som vi rap­por­te­rat om ti­di­ga­re kom­mer tåg­ti­der­na att för­änd­ras i vinter, när skip stop in­förs och Ro­te­bro, Norr­vi­ken och Hägg­vik får fär­re pen­del­tåg per tim­me i rus­nings­tra­fik. Men även för buss­tra­fi­ken vän­tar för­änd­ring­ar från den 10 de­cem­ber: Lin­je 197: Lin­jen dras in lör­da­gar och sön­da­gar. Lin­je 514: Får ti­di­ga­re av­gång­ar på lör­da­gar och sön­da­gar. Lin­je 529: Utö­kad tur­tät­het un­der mel­lan­tra­fik. Lin­je 533: Utö­kad tur­tät­het un­der mel­lan­tra­fik. Lin­je 686: Mins­kad tur­tät­het un­der hög­som­mar­pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.